Usługi montażowe

Elementy rusztowania

Wykonywanie usług montażowych przy budowaniu rusztowań wymaga posiadania odpowiednich uprawnień, a postawiona konstrukcja powinna być odebrana przez kierownika budowy lub inną uprawnioną osobę. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami należy poddawać je codziennej inspekcji, a co 10 dni trzeba wykonywać przegląd okresowy obejmujący sprawdzenie poprawności zakotwienia, kontrolę ewentualnych uszkodzeń, stanu pomostów i zejść oraz weryfikację stanu uziemienia. Pracownicy firmy Altrad Montaż sp. z o.o. posiadają niezbędne certyfikaty, dlatego też świadczymy usługi wynajmu rusztowań wraz z montażem i demontażem.

 

Jakie są etapy wznoszenia rusztowań?

Do etapów wznoszenia rusztowań należą:

  • rozbudowanie rusztowania w poziomie,
  • kontynuacja poprzez dokładanie kolejnych ram, ich stężanie i uzupełnianie o podesty pełniące równocześnie role stężeń poziomych,
  • zainstalowanie rozkładanej drabiny przylegającej do klapy podestu,
  • wypoziomowanie ukończonego ciągu za pomocą nakrętek podstawek śrubowych,
  • wznoszenie każdej kolejnej kondygnacji zaczęte od nakładania ram w pionie komunikacyjnym,
  • rozbudowywanie rusztowania na boki poprzez dokładanie kolejnych elementów, czyli stężeń ukośnych i podestów,
  • montowanie poręczy mocowanych na sworzniach z zapadkami oraz specjalnych ramek stabilizujących na najwyższej kondygnacji,
  • kotwienie rusztowania, czyli mocowanie konstrukcji np. do ściany budynku, przy którym wykonywane są roboty, co zapewnia stateczność i trwałość konstrukcji oraz gwarantuje bezpieczeństwo pracujących na nim osób.